Na terenie Osiedli wykonywanych jest szereg prac zlecanych przez KTBS. Chcąc umożliwić weryfikację przez mieszkańców, w przypadku indywidualnego kontaktu, czy są to firmy faktycznie wykonujące prace na zlecenie KTBS, poniżej zamieszczamy ich wykaz. Zamieszczony wykaz nie obejmuje wykonawców wykonujących prace zlecane jednorazowo przez Spółkę. Zamieszczamy w nim co do zasady zlecenia stałe, obejmujące powtarzające się w trakcie roku prace.

Zwracamy również uwagę, że nikt z naszych wykonawców nie może żądać od Państwa wynagrodzenia, powołując się na indywidualne ustalenia z KTBS.   

 

 Link do wykazu autoryzowanych wykonawców KTBS

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin