Złożone  w Spółce wnioski  zamianę mieszkania znajdują się w Sekretariacie, w siedzibie Spółki. Obejmują one oba Osiedla administrowane przez Koszalińskie TBS oraz dotyczą praktycznie wszystkich kategorii mieszkań.
Możliwość zamiany mieszkania dotyczy wyłącznie mieszkańców Koszalińskiego TBS oraz ZBM, pod warunkiem spełnienia podstawowych kryteriów, tzn. 
  • nie posiadania tytułu prawnego do innego lokalu,
  • liczebności gospodarstwa domowego,
  • spełnienia ustawowych kryteriów dochodowych.

W przypadku zainteresowania daną kategorią mieszkania, prosimy o kontakt ze Spółką, celem udostępnienia indywidualnych danych kontaktowych.

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin