Komunikaty

  • Śr 25 Wrz 2019 07:22

    Zmiany w zasadach wynajmowania mieszkań

    W związku ze zmianami, które nastąpiły w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa, dostosowano do tych zmian Zasady  przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Koszalińskiego TBS Sp. z o.o. Do najistotniejszych zmian należą: Likwidacja obowiązku skladania w cyklu dwuletnim oświadczeń o dochodach czlonków gospodarstwa domowego. Oświadczenia takie, wraz poświadczeniem z Urzędu Skarbowego składane są jedynie na moment przydziału mieszkania, Likwidacja sankcji związanych z niezłożeniem w/w oświadczenia oraz związanych z przekraczaniem progów dochodowych określonych w Ustawie, Zmniejszenie ilości progów dochodowych i likwidacja grupy obejmującej najniższe progi dochodowe. Regulamin zawierający zaktualizowane zapisy, dostępny jest w zakładce Prawo i cenniki - Lokatorksie download.  
  • Śr 11 Wrz 2019 08:52

    Realizacja planu remontów na 2019r

    Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z planem remontów Koszalińskiego TBS na 2019r. Aktualne zaawansowanie plan remontów dostępne jest po kliknięciu poniższego linka. Plan remontów na 2019r

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy