Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o

Witamy na naszej stronie internetowej. Mamy nadzieję, że spełni ona Państwa oczekiwania, w jak najlepszym stopniu. Jeżeli macie Państwo propozycje dotyczące kształtu i treści zawartych na naszej stronie, prosimy o kontakt poprzez zakładkę Kontakt. Z przyjemnością wykorzystamy Państwa sugestie i propozycje.

O Nas, to zakładka do której zapraszamy w pierwszej kolejności. Przedstawiamy w niej nasze cele i misję społeczną, opisujemy Organizację Spółki i wskazujemy najbardziej optymalne formy kontaktu. W zakładce Kontakt podajemy dane adresowe i telefoniczne Towarzystwa, a w zakładce Awarie, przydatne telefony do służb zewnętrznych oraz naszych przedstawicieli zajmujących się likwidacją awarii oraz usterek, które mogą wystąpić na osiedlu.

Aktualnościach zamieszczany Komunikaty dotyczące bieżących wydarzeń, a w zakładce Nowe nabory, podajemy informacje o obecnie toczących się i planowanych naborach związanych z budową nowych mieszkań. W Kalendarium imprez podajemy planowane wydarzenia na naszych osiedlach i w mieście Koszalin. W zakładce Zamiana mieszkań, nasi mieszkańcy mogą zamieszczać swoje ogłoszenia dotyczące chęci zamiany mieszkań w ramach osiedli administrowanych przez TBS Koszalin Sp. z o.o.

Nasze osiedla, to miejsce w którym opisujemy w skrócie osiedla zarządzane przez TBS Koszalin oraz prezentujemy wybrane galerie zdjęć. Jeżeli chcielibyście Państwo podzielić się swoimi ujęciami z naszych osiedli, to prosimy o ich przesłanie do nas, wykorzystując do tego celu formularz w zakładce kontakt. Z przyjemnością zamieścimy je w naszej Galerii Wenedów lub Galerii Unii Europejskiej.

Integracja to miejsce w którym przedstawiamy wydarzenia, które odbyły się na naszych osiedlach. Jeśli bylibyście Państwo zainteresowani osobistym włączeniem się w inicjowanie i organizację wydarzeń integracyjnych prosimy o zgłoszenie w zakładce Zapraszamy aktywnych. Chcielibyśmy, żeby nasze osiedla były nie tylko miejscem, w którym Państwo mieszkacie, ale również miejscem w którym spędzamy wspólnie czas, budując wzajemne relacje i naszą lokalną społeczność.

Zachęcamy do zapoznania się z Galerią wydarzeń zamieszczonych w zakładce Integracja - Galeria.

Prawo osiedlowe, to miejsce gdzie przedstawiamy najważniejsze prawa i obowiązki związane z mieszkaniem na naszych osiedlach oraz najistotniejsze dokumenty formalne, które można ściągnąć na swój komputer za pośrednictwem internetu, w formacie pdf. Dla nowych mieszkańców istotne są informacje dotyczące budowy nowych budynków mieszkalnych oraz kryteria i zasady przyznawania nowych mieszkań, opisane w zakładce Kryteria i zasady przyznawania mieszkań. Zainteresowanych zapraszamy do odwiedzenia tej strony oraz strony Plany inwestycyjne, na której opisujemy nasze plany inwestycyjne. Udostępniamy w tym miejscu również, Dokumenty do ściągnięcia związane z przyznawaniem mieszkań.

18

Budynków mieszkalnych

10,4388 ha

Powierzchnia terenu ogółem

1002

Ilość mieszkań

52,1 m2

Średnia powierzchnia mieszkania

Aktualne komunikaty

  • Parkowanie na terenie osiedla UE

    Planowane zasady poruszania się i parkowania na terenie Osiedla Unii Europejskiej W związku z wnioskami kierowanymi ze strony mieszkańców z Osiedla Unii Europejskiej, uprzejmie informujemy o planowanych zmianach dotyczących poruszania się samochodami i parkowania na terenie osiedla administrowanego przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o.: Parking od strony ul. Brytyjskiej W celu ograniczenia dostępu do parkingu osób nie będących mieszkańcami Koszalińskiego TBS Sp. z o.o., na wjeździe do parkingu zamontowany zostanie szlaban od strony ul. Brytyjskiej. Piloty od szlabanu wydawane będą wyłącznie mieszkańcom Osiedla, w cenie 15 zł/szt. netto, w ilości nie większej niż dwa piloty na jedno mieszkanie.  Prace związane z montażem szlabanów planowane są w pierwszym tygodniu kwietnia. W okresie realizacji prac dojazd do parkingu odbywać się będzie od strony ul. Holenderskiej, który na ten czas zostanie otwarty. Po zakończeniu prac oraz przekazaniu pilotów mieszkańcom, wjazd na parking wymagał będzie posiadania pilota. Parking od strony ul. Holenderskiej W związku ze stwierdzonymi przypadkami nielegalnego kopiowania chipów przekazanych mieszkańcom przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o., Spółka dokona zmiany systemu zabezpieczeń oraz wymieni przekazane wcześniej mieszkańcom chipy na piloty funkcjonujące w nowym systemie. Przekazane piloty obsługiwać będą również wjazd na parking przy ul. Brytyjskiej. Wymiana chipów na nowe piloty będzie nieodpłatna. Prace wykonane zostaną równolegle z montażem szlabanu na parkingu przy ul. Brytyjskiej.  W okresie realizacji prac na parkingu przy ul. Brytyjskiej, szlabany zostaną otwarte celem umożliwienia dojazdu na ten parking. Parkowanie i przemieszczanie się na terenie Osiedla W związku wnioskami mieszkańców, dotyczącymi zagrożeń dla przemieszczających się pieszych oraz dzieci na terenie Osiedla, na terenie Osiedla ustanowiona zostanie tzw. strefa zamieszkania, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami.  W szczególności, w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych. Na terenie Osiedla zostanie wprowadzony zostanie zakaz wjazdu i parkowania samochodów ciężarowych (o masie przekraczającej 3,5 t) oraz przyczep. Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi przypadkami przemieszczania się i parkowania samochodów na terenach zielonych, Spółka planuje zainstalować w miejscach szczególnie tym zagrożonych naturalnych i sztucznych przeszkód uniemożliwiających dewastację zieleni. Zakończenie prac związanych z w/w ograniczeniami planowane jest do 31 maja br.
  • Ograniczenia obsługi lokatorów

    W związku z ogloszeniem stanu epidemiologicznego w kraju, w celu zmniejszenia ryzyka rozprzestrzeniania się choroby spowodowanej koronawirusem od wtorku 17 marca 2020 r. do odwołania, wprowadzamy ograniczenia w bezpośredniej obsludze interesantów.  Interesanci załatwiani są w pierwszej kolejności za pośrednictwem środków zdalnego przekazu.  W siedzibie Spółki, interesanci przyjmowani są wyłącznie po wcześniejszym umówieniu telefonicznym z merytorycznym pracownikiem. Przyjmowane są tylko pilne sprawy. Korespondencję papierową prosimy pozostawiać w skrzynce pocztowej umieszczonej na drzwiach wejściowych Biura Spółki. Jednocześnie prosimy i apelujemy o ograniczenie osobistego kontaktu z naszymi Pracownikami wykonującymi pracę na terenie Osiedla. Przepraszamy za utrudnienia i prosimy o zrozumienie dla podjętych działań, mających na celu nasze dobro wspólne. Poniżej podajemy dane kontaktowe, pozwalające na załatwienie spraw: 1. Sprawy bieżące, awarie itp, w godz. 700-1500  w dni robocze : telefonicznie, biuro Spółki - 94 346 20 30 2. Awarie w dni wolne od pracy oraz po godz. 1500 w dni robocze -  94 345 89 10  3. Wszystkie sprawy (obsługa w dni robocze w godz. 700-1500) za pośrednictwem poczty elektronicznej – kontakt@tbskoszalin.pl 4. Wszystkie sprawy (obsługa w dni robocze w godz. 700-1500) za pośrednictwem formularza na stronie – http://www.tbskoszalin.pl/o-nas/kontakt  

INTEGRACJA

Naszą misją jest nie tylko budowa mieszkań na wynajem, ale również tworzenie na osiedlach zarządzanych przez TBS Koszalin Sp. z o.o, lokalnych, mocno zintegrowanych społeczności.

GALERIE

W naszych galeriach, Integracja Wenedów oraz Integracja Unii Europejskiej przedstawiamy wybrane zdjęcia z imprez które odbywały się w ostatnim okresie na naszych osiedlach.

PRAWO LOKATORSKIE

Kryteria oraz zasady związane z wynajmowaniem mieszkań w TBS Koszalin Sp. z o.o zostały opisane szczegółowo w dokumentach, które można ściągnąć korzystając z zakładki Prawo lokatorskie – download.

Galeria naszych osiedli

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy