Na terenie Osiedle Unii Europejskiej przewiduje się (przy ul. Irlandzkiej) w terminie do grudnia 2026r wybudowanie 110 mieszkań. Prace budowlane realizowane będą w trzech etapach.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w  2023r a zakończenie 3 etapu inwestycji w grudniu 2026r.

Na dzień sporządzenia informacji:

  • Spółka uzyskała od Gminy Miasto Koszalin prawo własności do działek działek budowlanych na których planowana jest budowa 215 mieszkań,
  • Prowadzone jest postępowanie o udzielenie zamówienia na  zaprojektowanie mieszkalnych, wielorodzinnych budynków nr 1 i nr 2 zlokalizowanych na działkach nr 9/149, 9/150 i 9/99 obręb 0012 w Koszalinie z uwzględnieniem ,,Koncepcji Urbanistycznej Osiedla Unii Europejskiej w Koszalinie administrowanego przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o. Koszalin, ul. Holenderska, ul. Irlandzka, ul. Brytyjska, działki nr 9/104, 9/149, 9/150 obr. 0012. Ogłoszenie o zamówieniu ( Numer referencyjny: TBS/1285/2021) zamieszczone zostało dniu 2021-07-30 r. w suplemencie do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej  pod numerem: 2021/S 146-387336. Rozstrzygnięcie postępowania planowane jest we wrześniu 2021r.

 - Link do głoszenia oraz link do BIP Spółki

- Link do wizualizacji planowanej rozbudowy osiedla

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin