W związku z wnioskami kierowanymi ze strony mieszkańców z Osiedla Unii Europejskiej, uprzejmie informujemy o planowanych zmianach dotyczących poruszania się samochodami i parkowania na terenie osiedla administrowanego przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o. Poniżej podajemy w skrócie zakres zamian:

W związku z wnioskami kierowanymi ze strony mieszkańców z Osiedla Unii Europejskiej, uprzejmie informujemy o planowanych zmianach dotyczących poruszania się samochodami i parkowania na terenie osiedla administrowanego przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o. Poniżej podajemy w skrócie zakres zamian:

  • Parking od strony ul. Brytyjskiej

W celu ograniczenia dostępu do parkingu osób nie będących mieszkańcami Koszalińskiego TBS Sp. z o.o., na wjeździe do parkingu zamontowany zostanie szlaban od strony ul. Brytyjskiej. Piloty od szlabanu wydawane będą wyłącznie mieszkańcom Osiedla, w cenie 15 zł/szt. netto, w ilości nie większej niż dwa piloty na jedno mieszkanie.  Prace związane z montażem szlabanów planowane są w pierwszym tygodniu kwietnia. W okresie realizacji prac dojazd do parkingu odbywać się będzie od strony ul. Holenderskiej, który na ten czas zostanie otwarty. Po zakończeniu prac oraz przekazaniu pilotów mieszkańcom, wjazd na parking wymagał będzie posiadania pilota.

  • Parking od strony ul. Holenderskiej

W związku ze stwierdzonymi przypadkami nielegalnego kopiowania chipów przekazanych mieszkańcom przez Koszalińskie TBS Sp. z o.o., Spółka dokona zmiany systemu zabezpieczeń oraz wymieni przekazane wcześniej mieszkańcom chipy na piloty funkcjonujące w nowym systemie. Przekazane piloty obsługiwać będą również wjazd na parking przy ul. Brytyjskiej. Wymiana chipów na nowe piloty będzie nieodpłatna. Prace wykonane zostaną równolegle z montażem szlabanu na parkingu przy ul. Brytyjskiej.  W okresie realizacji prac na parkingu przy ul. Brytyjskiej, szlabany zostaną otwarte celem umożliwienia dojazdu na ten parking.

  • Parkowanie i przemieszczanie się na terenie Osiedla

W związku wnioskami mieszkańców, dotyczącymi zagrożeń dla przemieszczających się pieszych oraz dzieci na terenie Osiedla, na terenie Osiedla ustanowiona zostanie tzw. strefa zamieszkania, w której pieszy może się poruszać swobodnie po całej udostępnionej do użytku publicznego przestrzeni i ma bezwzględne pierwszeństwo przed pojazdami.  W szczególności, w strefie zamieszkania obowiązuje ograniczenie prędkości do 20 km/h oraz wolno parkować jedynie w miejscach do tego wyznaczonych.

Na terenie Osiedla zostanie wprowadzony zostanie zakaz wjazdu i parkowania samochodów ciężarowych (o masie przekraczającej 3,5 t) oraz przyczep.

Jednocześnie w związku ze stwierdzonymi przypadkami przemieszczania się i parkowania samochodów na terenach zielonych, Spółka planuje zainstalować w miejscach szczególnie tym zagrożonych naturalnych i sztucznych przeszkód uniemożliwiających dewastację zieleni.

Zakończenie prac związanych z w/w ograniczeniami planowane jest do 31 maja br.

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin