Spólka podjęła działania zmierzające do likwidacji junkersów gazowych w budynku przy ul. Wenedów 9-9A. Fizyczne przeprowadzenie modernizacji przewidywane jest w 2021r i obejmuje:

  • przebudowę instalacji ciepłej wody i podłączenie jej do sieci ciepłowniczej MEC Koszalin (likwidacja indywidualnych junkersów gazowych),
  • zaprojektowanie i montaż na dachu instalacji fotowoltaicznej, przeznaczonej do wstępnego podgrzania ciepłej wody użytkowej.

Na dzień sporządzenia informacji zawarta została umowa na opracowanie projektu na dokonanie przebudowy instalacji ciepłej wody, z terminem wykonania do 31 sierpnia 2020r.

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

 


 DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin