W związku z przyjętym Programem Rozwoju Zasobów na lata 2020-2026, Spółka rozpoczęła postepowanie o udzielenie zamówienia związanego z budową 40 rodzinnego  budynku mieszkalnego na Osiedlu Wenedów.  W pierwszym kroku Spółka prowadzi postępowanie o wyłonienie wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego. Po zakońceniu tego postępowania przeprowadzone zostanie postępowanie związane z wyborem wykonawcy budynku. Spółka przewiduje rozpoczęcie budowy z dniem 1 marca 2020r a zakończenie budowy, 30 wrzesnia 2021r.

Link do Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie nadzoru inwestorskiego 

Link do Odpowiedź na zapytanie 1 - 2

Link do Odpowiedź na zapytanie 3 - 4

Link do Odpowiedź na zapytanie 5 - 6

Rostrzygniecie postępowania na nadzór inwestorski

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy