Uprzejmie informujemy o zmianie z dniem 1 lipca 2020r stawek za zużytą wodę oraz odprowadzone ścieki. Zmiana stawek w Koszalińskim TBS Sp. z o.o., wynika ze zmiany taryfy MWiK Koszalin. Wzrost stawek wynosi w przypadku zużytej wody – 2,1%, a w przypadku odprowadzonych ścieków – 1,0%.

Wysokość stawek oraz sposób ustalania opłaty miesięcznej opisane są w  Cenniku rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. Cennik dla bieżącego i poprzednich okresów taryfowych umieszczony jest w zakładce: Prawo i cenniki - ceny i opłaty - poz.6 lub po kliknięciu w poniższy link:

Link do cennika rozliczeń za zużytą wodę i odprowadzone ścieki. 

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy