Uprzejmie informujemy,że w dniu 25 listopada 2020r, Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Spółkii podjęło Uchwałę nr. 16/2019, zmieniającą z dniem 1 kwietnia 2020r stawki czynszu obowiązujące w Koszalińskim TBS Sp. z o.o.

Zmiana miesięcznej stawki czynszowej związana jest ze wzrostem kosztów utrzymania budynków mieszkalnych, oraz koniecznością urealnienia poziomu spłat rat kapitałowych kredytu inwestycyjnego.

Aktualny cennik oraz cennik, który będzie obowiązywał od 1.04.2020r dostępny jest w zakładce "Prawo i cenniki / ceny i opłaty".

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy