W związku z przyjętym Programem Rozwoju Zasobów na lata 2020-2026, Spółka rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia związanego z budową budynku mieszkalnego na Osiedlu Wenedów. 

W pierwszym kroku Spółka przeprowadziła postępowanie o wyłonienie wykonawcy w zakresie nadzoru inwestorskiego. Postępowanie zostało zakończone. Link do ogłoszenia oraz wyników postępowania dostepne jest pod linkiem zmieszczonym poniżej oraz w zakładce "Zamówienia"

Link do Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie nadzoru inwestorskiego 

W chwili obecnej postępowanie na wybór wykonawcy przedsięwzięcia zostało uniewaznione ze względu na przekroczenie kwoty jaką Spółka planowała przeznaczyć na realizację projektu . dane dotyczące postępowania dostępne są w zakładce BIP lub po kliknięciu poniższego linku.

Link do Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie wykonawstwa 

 W związku z unieważnieniem postępowania Spółka podjęła decyzję o przeprojektowaniu budynku, celem zoptymalizowania nakładów oraz struktury i ilości mieszkań możliwych do pozyskania w ramach tej inwestycji. Budowa realizowana będzie w trybie „zaprojektuj i wybuduj” po wcześniejszym opracowaniu dokumentacji zawierającej program funkcjonalno-użytkowy, koncepcję architektoniczną oraz wstępny kosztorys inwestorski.

Według stanu na dzień sporządzenia informacji, zawarta została umowa na przygotowanie w/w dokumentacji, która wykonana zostanie w maju 2020r.

Po dokonaniu odbioru dokumentacji przeprowadzone zostanie postepowanie na realizacje dalszych prac, w systemie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zaistniała sytuacja spowoduje to opóźnienie w realizacji inwestycji o około 10 miesięcy w stosunku do wcześniej planowanych terminów. Przewidujemy, że realny obecnie termin realizacji, to połowa 2022r. 

 

 

 

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy