W związku z przyjętym Programem Rozwoju Zasobów na lata 2020-2026, Spółka rozpoczęła postępowanie o udzielenie zamówienia związanego z budową budynku mieszkalnego na Osiedlu Wenedów. 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 5 350 000 euro, na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.2019.1843) i umieszczone zostało w Biuletynie Zamówień Publicznych oraz na stronie BIP.

Link do ogłoszenie o zamówieniu zamieszczonego na stronie BIP.

Budowa budynku realizowana będzie w formie "zaprojektuj i wybuduj", na podstawie opracowanego Programu funkcjonalno - użytkowego obejmującego również koncepcje architektoniczną  projektowanego budynku. Projektowany, 1 klatkowy, 5 kondygnacyjny budynek obejmować będzie 55 mieszkań o łacznej powierzchni użytkowej mieszkań wynoszącej 2.552 m2, w tym:

  • 1 pokojowe – 5 szt. o powierzchni 33,06m2
  • 2 pokojowe – 42 szt. o powierzchni od 43,21m2 do 51,77m2
  • 3 pokojowe – 8 szt. o powierzchni od 54,80m2 do 69,80m2

W budynku planowana jest winda oraz dwa mieszkania dla osób z niepełnosprawnoscią ruchową.

W przypadku pozytywnego rozstrzygnięcia przetargu, przewidywany termin realizacji to II połowa  2022r. 

Poniżej na zdjęciu przedstawiamy również wizualizację projektowanego budynku: 

20200714 070852 

20200714 070907

 

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy