W związku ze zmianami, które nastąpiły w Ustawie o niektórych formach popierania budownictwa, dostosowano do tych zmian Zasady  przyznawania oraz wynajmowania lokali mieszkalnych znajdujących się w zasobach Koszalińskiego TBS Sp. z o.o. Do najistotniejszych zmian należą:

  1. Likwidacja obowiązku skladania w cyklu dwuletnim oświadczeń o dochodach czlonków gospodarstwa domowego. Oświadczenia takie, wraz poświadczeniem z Urzędu Skarbowego składane są jedynie na moment przydziału mieszkania,
  2. Likwidacja sankcji związanych z niezłożeniem w/w oświadczenia oraz związanych z przekraczaniem progów dochodowych określonych w Ustawie,
  3. Zmniejszenie ilości progów dochodowych i likwidacja grupy obejmującej najniższe progi dochodowe.

Regulamin zawierający zaktualizowane zapisy, dostępny jest w zakładce Prawo i cenniki - Lokatorksie download.

 

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy