Na terenie Osiedle Unii Europejskiej przewiduje się (przy ul. Irlandzkiej) w terminie do grudnia 2026r wybudowanie 110 mieszkań. Prace budowlane realizowane będą w trzech etapach.

Rozpoczęcie prac budowlanych planowane jest w  2022r a zakończenie 3 etapu inwestycji w grudniu 2026r.

Na dzień sporządzenia informacji:

Spółka wystąpiła do Gminy Miasto Koszalin z wnioskiem o wniesienie aportem działek budowlanych na których planowana jest budowa mieszkań oraz zawarła umowę na opracowanie koncepcji urbanistycznej Osiedla Unii Europejskiej, z terminem realizacji do 22 maja br.

Po dokonaniu odbioru dokumentacji przeprowadzone zostanie postępowanie na opracowanie projektu budowlanego.

 

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy