Nowe nabory

  • Cz 19 Kwi 2018 13:04

    Budynki mieszkalne

    W związku z przyjętym Programem Rozwoju Zasobów na lata 2020-2026, Spółka rozpoczęła prace związane z realizacją: 1. budynku mieszkalnego na Osiedlu Wenedów obejmującego 40 mieszkań Pierwotne plany dotyczące rozpoczęcia inwestycji w kwietniu 2020 r. i jej zakończenia w październiku 2021 r. uległy zmianie. Postępowanie na wybór wykonawcy, w celu realizacji w/w inwestycji, zostało unieważnione ze względu na przekroczenie kwoty jaką Spółka planowała przeznaczyć na realizację projektu . W celu obniżenia kosztów realizacji Spółka podjęła decyzję o przeprojektowaniu planowanego budynku. Po zakończeniu procesu projektowania ogłoszone zostanie ponownie postępowanie na wykonancie prac budowlanych. Przewidywany obecnie termin oddania do uzytkowania - połowa 2022r. 2. budynków mieszkalnych na Osiedlu Unii Europejskiej obejmującej 110 mieszkań. Inwestycja realizowana będzie w ramach "Programu rozwoju zasobów" przy ul. Irlandzkiej, jako kontynuacja istniejącej zabudowy na obszarze ograniczonym ulicami Holenderska - Brytyjska - Irlandzka. Przewidywane są trzy etapy realizacji inwestycji. Poszczególne budynki mieszkalne oddawane będą do użytkowania w 2023r, 2025r i 2026r.W chwili obecnej trwają prace przygotowawcze, mające na celu uruchomienie prac projektowych.   W ramach nowych inwestycji przewidywana jest 30% partycypacja ze strony nowych lokatorów, w budowie nowych mieszkań.Szczegóły dotyczące zasada i kryteriów naboru opisane zostały w zakładce Kryteria i zasady przyznawania mieszkań

Dane Adresowe

Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa
Społecznego Sp. z o.o.

75-622 Koszalin, Plac Wolności 2-3
Tel: +48 94 346 20 30
Fax: +48 94 346 57 81
E-mail: kontakt@tbskoszalin.pl
NIP: 669-20-93-310
REGON: 330542895


mec koszalin logo

Telefony kontaktowe
TBS Sp. z o.o

Sekretariat: 94 346 20 30
Usterki na osiedlach: 94 346 20 30
(zgłoszenia usterek, awarii pon-pt w godzinach 7-15)

 

Pogotowie instalacyjne

INSTA SERWIS: 94 345 89 10
(zgłoszenia awarii pn-pt w godzinach 15-7 i w dni wolne od pracy)

Publiczne telefony alarmowe

999 - Pogotowie ratunkowe
998 - Straż Pożarna
997 - Policja
994 - Pogotowie Wodno – Kanalizacyjne
993 - Pogotowie Ciepłownicze
992 - Pogotowie Gazowe
991 - Pogotowie Energetyczne
986 - Straż Miejska
112 - Ogólny numer alarmowy

© 2018 Koszalińskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Tworzenie i projektowanie stron internetowych Koszalin